Aspergiloza

Znalezione obrazy dla zapytania AspergilozaGatunki blisko spokrewnione z A. fumigatus są zdolne do wywoływania aspergilozy, ale rzadko są obserwowane w klinice. Na przykład Aspergillusfischeri jest najbliższym ewolucyjnym krewnym A. fumigatus, dla którego genom został zsekwencjonowany, ale rzadko jest zgłaszany jako powodujący ludzką chorobę. Ostatnie ewolucyjne analizy genomiczne sugerują, że A. fischeri i A. fumigatus mieli wspólnego wspólnego przodka około 4 miliony lat temu (95% wiarygodnego przedziału: 2 do 7 milionów lat temu). Dlaczego choroba, w której pośredniczy fischeri, jest mniej powszechna niż choroba, w której pośredniczy Fumigatus, pozostaje pytaniem otwartym. Nie wykluczające się wzajemnie możliwości obejmują różnice w liczebności ekologicznej, brak rozpoznania na poziomie gatunkowym szczepów powodujących choroby w klinice oraz wrodzone różnice w patogeniczności i wirulencji między tymi dwoma gatunkami.
[przypisy: eve online poradnik, eve online trial, eve online polska ]