Podstawowe informacje o Skillach i Atrybutach

1. Czym są skille?
Zacznijmy od tego, że w EVE nie ma punktów doświadczenia i poziomów. Ich rolę pełnią w pewnym stopniu skille. Są one umiejętnościami, które pozwalają obsługiwać sprzęt, wyposażenie i statki lub podnoszą pewne wartości i statystyki.

2. Jak je zdobyć?
Swoją przygodę zaczynamy z pewną ilością startowych skilli – zależnie od rasy i ścieżki kariery, jaką wybraliśmy przy tworzeniu postaci. Skille, których nie posiadamy w większości możemy dokupić na markecie w odpowiednich „szkolnych” stacjach, np. School of applied Knowledge, State War Academy itd. (wyjątkiem są tu skille wymagane, przy np. badaniach – można je zakupić tylko od innych graczy).


3. Atrybuty postaci a czas treningu skilli
Każdy skill w grze posiada tzw. główny (primary) i poboczny (secondary) atrybut odpowiedzialny za czas potrzebny do jego wytrenowania. Jak to działa? System zależnie od poziomów odpowiednich atrybutów oblicza ile punktów SP (skill points) dostajemy na sekundę w wypadku nauki danego skilla. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości np. 250 SP, skill zostaje wytrenowany. Tak, więc widać, że atrybuty są bardzo ważne – od nich zależy jak potężna będzie nasza postać. Aby zwiększyć szybkość treningu musimy podnosić odpowiednie atrybuty. Są na to dwa sposoby:

- założenie odpowiednich implantów, dodających punkty atrybutów
- trening skilli z działu learning (patrz opis poszczególnych grup skilli)

Uwaga:
- czas nauki skilla jest podany w czasie rzeczywistym, i nie ma na niego wpływu to czy jesteśmy zalogowani w EVE czy nie,
- punkty SP są „przechowywane” w naszej postaci, a w wypadku jej śmierci przenoszone do naszego klona, dlatego też ZAWSZE musimy posiadać klona o wyższym poziomie SP niż ten, który my obecnie posiadamy. Gdy tak się nie dzieje CZĘŚĆ punktów ponad poziom klona zostaje utracona.

4. Opis i użycie skilli
Aby zdobyć jakiś poziom danego skilla musimy go wytrenować. Sprowadza się to do wybrania odpowiedniego skilla z grupy w „Character sheet”, kliknięcia na nim PPM i wybrania polecenia „train to level X” – obok mamy podany czas potrzebny, aby zdobyć dany poziom.
Należy pamiętać że skille są często ze sobą powiązane – aby się uczyć jakiegoś bardziej zaawansowanego należy najpierw wytrenować skill podstawowy do odpowiedniego poziomu.
Każdy skill ma 5 poziomów zaawansowania – każdy następny poziom wymaga więcej czasu na jego zdobycie. Trening nowego skilla zaczynamy od poziomu 0.
Po zakupie danego skilla widzimy (po kliknięciu „show info”)
- w zakładce „description”: jego opis, czyli, za co dany skill odpowiada oraz jakie daje bonusy (np. skill Standard Missiles odpowiada za obsługę standardowych pocisków, jednocześnie każdy jego poziom daje 5% bonus do obrażeń zadawanych przy użyciu tych pocisków)
- w zakładce „attributes”: główny i poboczny atrybut odpowiadający za jego naukę, powtórzenie dawanego bonusu i "training multiplier" czyli mnożnik czasu nauki (określa to jak bardzo czasochłonne są skille, te o poziomie 1 mnożnika są mniej czasochłonne niż te bardziej zaawansowane o poziomie np. 5. W innych miejscach, np. w karcie postaci jest to określone mianem "rank")
- w zakładce „req. skills”: skille wymagane aby zacząć naukę tego skilla (te które już posiadamy na odp. poziomie zaznaczone są zielonym kwadratem)

5. Główne grupy skilli
Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę każdej grupy, wraz z podstawowymi atrybutami dla tej grupy, oraz z kilkoma skillami które moim zdaniem są na początku najbardziej przydatne. Każda grupa zawiera z reguły jeden podstawowy skill którego odpowiedni poziom jest wymagany do nauki innych skilli z tej grupy, podaję go na początku.
Corporation Management (memory, charisma)– skille odpowiedzialne za zarządzanie korporacją. Na początku jedynym skillem w który warto inwestować jest:
- anchoring: pozwala na „zakotwiczenie” kontenera w przestrzeni (wymagany tylko 1 poziom)

Drones (memory, perception)– umiejętność pozwalająca wykorzystywać drony wsparcia , wydobywcze oraz bojowe.
Ważne skille:
- drones: pozwala na kontrolę nad jedną droną na lvl.
- scout drone operation: pozwala używać podst. drony bojowe (light i medium scout drone)
- mining drone operation: jeśli jesteś górnikiem to ten skill pozwala kontrolować drony wydobywcze

Electronics (intelligence, memory) – jedna z ważniejszych grup, odpowiada za użycie sprzętu elektronicznego, sensorów, systemów komputerowych, komputerów celowniczych, jammerów itd.
Ważne skille:
- electronics: skill podstawowy, daje bonus do wartości CPU
- electronics upgrades: umożliwia zainstalowanie sensorów, signal amplifierów, co-procesorów itd.
- propulsion jamming: umożliwia zainstalowanie modułów zakłócających
- targeting: każdy poziom zwiększa ilość namierzonych celów o 1
- long range targeting: zwiększa zasięg namierzania celu
- signature analysis: zwiększa szybkość namierzania celu

Engineering (intelligence, memory) – ważna grupa dla wszystkich postaci, odpowiada za zarządzanie systemami energetycznymi statku, bronią obszarową (smartbomb) oraz systemami tarcz, i ich opornościami na obrażenia.
Ważne skille:
- engineering: skill podstawowy, daje bonus do wartości Powergrid
- energy system operation: pozwala używać podstawowych modułów wpływających na capacitor, zmniejsza czas odnawiania cap’a
- energy grid upgrades: pozwala na używanie zaawansowanych modułów energetycznych, np. baterii, power diagnostic unit itp.
- shield operation: podstawowy skill do systemów tarcz, obniża czas regeneracji tarcz
- shield upgrades: pozwala na używanie podstawowych modułów wpływających na tarcze np. shield extenders, rechargery itd.
- tactical shield manipulation: odpowiada za używanie wszelkiej maści hardnerów

Gunnery (perception, willpower) – najbardziej „bojowa” ze wszystkich grup. Odpowiada za obsługę wszelkiej maści strzelającego żelastwa, zawiera skille potrzebne zarówno do obsługi poszczególnych systemów, jak i takie, które ogólnie polepszają nasze szanse w spotkaniu z wrogiem.
Ważne skille:
- gunnery: skill podstawowy, zwiększa szybkość strzału
- small energy turret, hybrit, projectile: (zależnie od wybranej rasy) są to skille pozwalające korzystać z podstawowych rodzajów broni danej rasy w wersji small, każdy poziom zwiększa ilość obrażeń zadawany przez broń
- controlled burst: zmniejsza ilość energii używanej na strzał
- rapid firing: zwiększa szybkość strzału
- surgical strike: daje bonus do obrażeń
- weapon upgrades: pozwala stosować moduły ulepszeń, i zmniejsz ilość CPU wymaganego przez bronie

Industry (memory, intelligence) – grupa odpowiadająca za produkcję, wydobycie i przetwarzanie minerałów. Podstawowa dla tych, którzy w ten sposób mają zamiar zarabiać.
Ważne skille:
- industry: pozwala podejmować podstawowe operacje w fabrykach, redukuje czas produkcji
- mining: pozwala obsługiwać moduły wydobywcze, każdy poziom zwiększa wydobycie na cykl
- refining: pozwala skutecznie rafinować rudy minerałów

Leadership (willpower, charisma) – grupa skilli pozwalających na skuteczne dowodzenie innymi (gangi), oraz zwiększające ich statystyki. Grupę tą jest sens rozwijać później – gdy aktywnie uczestniczymy w działaniach grupowych.

Poniższy paragraf jest nieaktualny. - NIE AKTUALNE OD 2010r.
Learning (memory, intelligence) – grupa zawierająca skille podnoszące atrybuty postaci. Jest to zdecydowanie najważniejsza grupa na początku rozgrywki – jej jak najszybsze rozwinięcie znacząco wpłynie na czas nauki innych skilli, i pozwoli na dużo szybszy rozwój naszej postaci.. Na początku rozwijamy skille podstawowe:
- instant recall: zwiększa atrybut memory o 1 punkt na poziom
- analytical mind: zwiększa atrybut intelligence o 1 punkt na poziom
- spatial awareness: zwiększa atrybut perception o 1 punkt na poziom
- iron will: zwiększa atrybut willpower o 1 punkt na poziom
- empathy: zwiększa atrybut charisma o 1 punkt na poziom
- learning: daje bonus 2% do wartości atrybutów na poziom

Na początku rozwoju, aby jak najbardziej przyśpieszyć szybkość nauki tych skilli warto zachować tą kolejność nauki:
1.instant recall I
2.analytical mind I
3.learning I
4.instant recall II
5.analytical mind II
6.learning II
7.instant recall III
8.analytical mind III
9.learning III
10.instant recall IV
11.analytical mind IV
12.learning IV

Później mając wytrenowaną wysoko intelligence i memory możemy dużo szybciej wyuczyć się innych skilli z tej grupy (W wszystkich wyżej wymienionych skillach, atrybutem głównym jest memory, a drugorzędnym intelligence).
Po osiągnięciu poziomu 4 danego skilla, możemy zacząć naukę jego zaawansowanego (advenced learning) odpowiednika (wyjątkiem jest tu learning – nie posiada odpowiednika) Skille te, też warto wytrenować na poziom 4, zwłaszcza jeśli bierzemy się za trenowanie innych, zaawansowanych i czasochłonnych skilli. Oto one:
- eidetic memory: zwiększa atrybut memory o 1 punkt na poziom
- logic: zwiększa atrybut intelligence o 1 punkt na poziom
- clarity: zwiększa atrybut perception o 1 punkt na poziom
- focus: zwiększa atrybut willpower o 1 punkt na poziom
- presence: zwiększa atrybut charisma o 1 punkt na poziom

Warto wspomnieć, że w tym wypadku kolejność jest już mniej ważna- każdy adv learning ma już różne atrybuty główne i drugorzędne.

A tu już wracamy do aktualnego opisu

Mechanic (intelligence, memory) – grupa odpowiedzialna za strukturę i pancerz statku, jego ładowność, wagę, modyfikacje (rigging) oraz odporność pancerza na dany typ obrażeń
Ważne skille:
- mechanic: skill podstawowy, każdy poziom zwiększa ilość punktów struktury
- repair systems: pozwala używać modułów naprawiających pancerz i strukturę
- hull upgrades: pozwala używać cargo expanderów i inertial stabilizers, daje bonus do pancerza

Missiles (perception, willpower) - grupa odpowiedzialna za wykorzystanie wszelakiej maści rakiet, pocisków, torped oraz ich wersji specjalnych. Znajdują się tu również skille zwiększające ich zasięg oraz zadawane obrażenia. Ważna grupa dla postaci grających Caldari.
Ważne skille:
- missile launcher operation: skill podstawowy, zwiększa szybkość odpalania
- rocket: pozwala używać rakiet, dodaje bonus do obrażeń
- standart missiles: pozwala używać standartowych pocisków, dodaje bonus do obrażeń
- missile bombardment: zwiększa czas lotu pocisku/ rakiety
- missile projection: zwiększa prędkość lotu pocisku/ rakiety
- rapid launch: zwiększa szybkość odpalania pocisku/ rakiety
- warhead upgrades: zwiększa obrażenia zadawane przez pociski/ rakiety

Navigation (intelligence, perception) – grupa odpowiedzialna za ulepszenia i zmiany napędu, zarówno warp jak i klasycznego.
Ważne skille:
-navigation: skill podstawowy, zwiększa prędkość lotu klasycznego
- afterburner: pozwala stosować dopalacze napędu klasycznego, oraz zmniejsza zużycie energii przez nie
- high speed maneuvering: pozwala stosować microwarpdrives, oraz zmniejsza zużycie energii przez nie
- evasive maneuvering: zwiększa zwrotność statku, jego czas reakcji
- warp drive operation: zmniejsza zużycie energii podczas używania napędu warp

Science (intelligence, memory) – skille zwiazane z nauką, wynalazkami i zaawansowanymi technologiami. Na początku rozgrywki raczej mało skilli z tej grupy będzie nam potrzebne.
Ważne skille:
- science: podstawowy skill, dodatkowo zmniejsza czas przygotowania kopii planów konstrukcyjnych
- astrogeology: przydatny skill dla górników, zwiększa wydobycie minerałow
- cybernetic: skill wymagany do użycia wszelkiego rodzaju implantów

Social (charisma, intelligence) – skille związane z polepszaniem naszych stosunków (standings) z różnymi frakcjami, korporacjami npc, oraz ich agentami. Przydatne dla wszystkich, którzy robią misje.
Ważne skille:
-social: skill podstawowy, podnosi effective standings do przyjaznych korporacji
-connections: podnosi standings do agentów, korporacji oraz frakcji

Spaceship Command (perception, willpower) – skille odpowiedzialne za obsługę wszelkiej maści latającego sprzętu – od śmietników do lotniskowców.
Ważne skille:
- spaceship command: skill podstawowy
- (rasa) frigate: pozwala latać fregatami danej rasy
- destroyers: pozwala latać niszczycielami każdej z ras
- (rasa) cruiser: pozwala latać krążownikami danej rasy ( niemożliwy trening na trialu)
- (rasa) industrial: pozwala latać podstawowymi statkami transportowymi (niemożliwy trening na trialu)

Trade (willpower, charisma, memory) – grupa odpowiedzialna za wselakiej maści handel w grze. Jeśli nie zamierzamy za dużo handlować wystarczą ty tylko skille trade i retail które zwiększają ilość aktywnych ofert kupna/ sprzedaży przez nas wystawionych.


Poradnik za zgodą: www.universs.org

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Poradnik Górnika I

Jak zacząć grę w Eve Online

Skille dla początkującego gracza Eve Online

Poradnik handlarza

Rodzaje statków w Eve Online