Poradnik producenta


Zanim rozpoczniemy pracę jako producent musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Najważniejsze z nich to:
 • Czy jest mi ta specjalizacja potrzebna ?
 • Jaki nadrzędny cel sobie stawiam żyjąc w EVE ?
 • Gdzie będę produkował swoje wyroby ?
 • Gdzie i jak zamierzam sprzedać produkty ?
Z pewnością podobnych pytań można postawić znacznie więcej. Ja z perspektywy swojego doświadczenia uważam je za najważniejsze. Poniżej moje wnioski wynikające z odpowiedzi na powyższe pytania

Czy jest mi ta specjalizacja potrzebna ?
Większość osób zaczynając swoją przygodę w EVE czuje się zagubiona. Znaczna część z nich zaczyna jednak jako górnicy i po początkowej euforii wynikającej z zarobionych ciężką pracą ISKów zniechęca się do tej nużącej pracy. Niejako naturalną koleją rzeczy jest przejście etapu producenta. Tym bardziej, że część potrzebnych umiejętności już mamy, a i odpowiednie materiały znalazły się w naszym posiadaniu.
Niestety podobnie jak ma to miejsce z profesją górnika i tu napotkamy szereg problemów. Najważniejszym z nich jest wysoka konkurencja. Dlatego uważam, że osoba zastanawiająca się nad tą specjalizacją w pierwszym rzędzie powinna się zastanowić, czy nie lepszym dla niej rozwiązaniem będzie skierowanie swoich wysiłków i czasu nauki na szkolenie innej profesji. Żeby być rzeczowym i bezstronnym chciałbym zaznaczyć, że w odróżnieniu od innych zawodów tu szkolenie nie zabierze dużo czasu, ale i zysk jednostkowy będzie niewielki. Dodatkowo przydadzą się umiejętności i wiedza wyniesiona z innych dziedzin takich jak np. handel. Ponadto chciałbym podkreślić, że niewielki zysk jednak może zapewnić całkiem dostanie życie, zwłaszcza jeśli uwzględni się czas poświęcany na związane z produkcją zadania.
Jak zatem brzmi odpowiedź na to pytanie ? Z pewnością nie ma jednej i wyczerpującej odpowiedzi, lecz najbliższą prawdy będzie: "Jeżeli nie zamierzamy w najbliższym czasie rozpocząć kariery wojskowej, a górnictwo uważamy za nudne i wyczerpujące, to produkcja z pewnością jest doskonałym uzupełnieniem naszej dotychczasowej kariery".

Uważam, że jako uzupełnienie produkcja z pewnością jest warta rozważenia.

Jaki nadrzędny cel sobie stawiam żyjąc w EVE ?
Nie dam jednoznacznej odpowiedzi, bo takiej nie ma. Tu w pierwszym rzędzie musimy sami zrobić sobie "rachunek sumienia". W każdym razie liczyć się powinny cele długoterminowe i nasz plan ich osiągnięcia. Wg mnie to najlepsza odpowiedź na takie pytanie.

Gdzie będę produkował swoje wyroby ?
Logiczną odpowiedzią jest tam gdzie jest zbyt. Lecz jeśli przeanalizujemy zagadnienie może się okazać, że lepiej jest produkować tam gdzie jest mniejsza konkurencja (pewniejszy zbyt, możliwy większy zysk jednostkowy, ale również i ryzyko mniejszego popytu), gdzie mamy większą dostępność surowców (minerałki), gdzie łatwiej nam transportować (pobliże autostrady) itd.
Dla mnie najważniejsze jest to co robię poza produkcją. Rozważając miejsce produkcji mniej mnie bowiem interesuje sprzedaż natychmiastowa, a potencjał jaki tkwi w produkcji. Dla mnie jako górnika podejmującego decyzję o rozpoczęciu produkcji ważniejsze było uzyskać dodatkowy zysk z wydobycia. W każdym bądź razie moja odpowiedź brzmi - lepiej tam gdzie łatwiej o surowce.

Gdzie i jak zamierzam sprzedać produkty ?
Mamy dwie możliwości odpowiedzi na powyższe: sami i sami. Skąd ta "przewrotność" ? Nawet korzystając z usług haulera, również przekazujemy mu wyprodukowany towar. Nie ma znaczenia, czy dokonujemy w tym momencie handlu, czy dana osoba jest naszym pomocnikiem/pośrednikiem. Ważniejsze jest to, że ta osoba będzie dystrybuować i zamierza czerpać z tego korzyści lub obciąży nas kosztami transportu. Z naszego punktu widzenia pośrednictwo ogranicza nasz zysk a zatem będziemy dążyć do wyeliminowania pośrednika. Zatem tu odpowiedź powinna brzmieć - w miarę swoich możliwości sami.

Podjęliśmy decyzję o szkoleniu w kierunku producenckim. Wiemy już, że z pewnością będziemy potrzebować następujących umiejętności (Skill Book)
 • Industry
 • Production Efficency
 • Mass Production

Każda z nich adresuje inny element wynikający z odpowiedzi jakie sobie udzieliliśmy na poprzedniej lekcji. I tak idąc kolejno:
- Industry - częściowo odpowiada na pytanie: Czy jest mi ta specjalizacja potrzebna ?
Jeśli jesteśmy górnikami wówczas urobek możemy sprzedać w formie nieoczyszczonej rudy, ale również mamy możliwość sprzedaży minerałów. Jeśli decydujemy się (bo większy zysk) na rafinację rudy to potrzeba nam dodatkowych umiejętności (Rafinery i Refining Efficency, a później adekwatnych Processing). W tym przypadku jesteśmy zmuszeni rozpocząć szkolenie umiejętności Industry. Zatem logicznym jest wykorzystanie umiejętności, którą i tak musimy zdobyć. Co w zamian otrzymujemy ? Przyśpieszenie produkcji o 4% za każy poziom umiejętności, czyli maksymalnie 20%.
W przypadku produkcji okrętów widać zysk najwyraźniej...
 • Production Efficency - moim skromnym zdaniem całość sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: Jaki nadrzędny cel sobie stawiam żyjąc w EVE ? W większości wypadków będzie brzmiała ona: więcej i szybciej, czyli być bardziej efektywnym w tym co się robi. W tej umiejętności jest jednak ukryta jeszcze jedna cecha - im szybciej zdobędziemy maksymalny poziom tym szybciej zminimalizujemy straty wynikające z naszej niekompetencji jako producenta, która jest zaszyta przez Twórców w samych mechanice EVE (atrybuty ME i PT - omówię je w ramach innej lekcji). Zdobycie poziomu najwyższego pozwoli nam zmniejszyć o 20% straty wynikające z produkcji, a dokładnie tyle wynoszą stałe koszty produkcji wyrażone w minerałach (kolejne kilka % można pozyskać dodając kolejne poziomy ME do posiadanych Blue Print).
 • Mass Production - jeśli szczerze odpowiedzieliśmy na pytanie: Gdzie będę produkował swoje wyroby ?, to wiemy, że produkcję musimy dostosować do popytu jaki mamy na rynku. Mniejsze partie towaru wyprodukowane i sprzedane w mniejszych interwałach czasowych pozwalają nam na ciągły przyrost naszych zasobów i dodatkowo nie zamrażając ich na dłuższe okresy czasowe. Szczera odpowiedź na pytanie dodatkowo pozwoli nam na zorientowanie się, że najwięcej zyskamy różnicując źródła naszych dochodów, a co za tym idzie typy produktów jakie wykonujemy. Umiejętność ta pozwoli nam na realizację jednego z tych elementów - zróżnicowanie produkcji, bowiem każdy poziom pozwala na uruchomienie kolejnej produkcji.
 • Supply Chain Management - jeżeli wiemy co i gdzie zamierzamy produkować, znamy koszt i czas produkcji, to pozostaje odpowiedź na pytanie: Gdzie i jak zamierzam sprzedać produkty ? W poprzedniej lekcji uznaliśmy, że najrozsądniej będzie sprzedawać samemu, a w dodatku najbliżej miejsca zbytu. Ta umiejętność pozwala nam na uruchomienie zdalnej produkcji gdzie przy maksymalnym poziomie obejmuje zasięg regionu. Zatem nie musimy ryzykować przelotu (który dodatkowo zabiera czas) żeby uruchomić produkcję. Jeśli powyższą umiejętność uzupełnimy adekwatnymi umiejętnościami handlowymi, to będziemy mogli zakupić odpowiednią ilość minerałów (np. brakujących) zdalnie, następnie uruchomić zdalnie produkcję, a następnie zdalnie sprzedać. Znaleźliśmy się zatem w idealnej sytuacj, że nie tracimy czasu na dotarcie na miejsce i możemy go poświęcić innym zajęciom... np. zdobywaniu kolejnej porcji surowców (w dowolny znany nam sposób).
Powyższe pytania nie wyczerpują tematu. Myślę jednak, że każdy jest w stanie sam udzielić odpowiedzi i zastanawiając się nad zagrożeniami i potencjałem z nich wynikającym dojść do pewnych wniosków. W każdym razie CCP przygotowało odpowiedni grunt dla producentów i zaproponowało im odpowiednie umiejętności ułatwiające podjęcie decyzji.

Kurs Producentów ma za zadanie pokazać najszybszą drogę by stać się efektywnym producentem. Z pewnością poruszane tematy nie wyczerpią całości zagadnienia, lecz zdecydowanie przybliżą tajniki profesji oraz pozwolą na szybkie rozpoczęcie kariery.

Do podjęcia kursu należy przygotować następującą literaturę:
 • Industry Skill Book
 • Production Efficency Skill Book
 • Mass Production Skill Book

Literatura uzupełniająca:
Refining Skill Book
Rafinery Efficency Skill Book
Poniżej będę prezentował przykłady.
Warunki ustalone:

Ceny minerałów:
 • Tritanium 2,00
 • Pyerite 5,00
 • Mexallon 16,00
 • Isogen 120,00
 • Nocxium 400,00
 • Zydrine 4200,00
 • Megacyte 4500,00

Umiejętności:
 • Industry 5
 • Production Efficency 5
 • Mass Production 4
Na początek coś prostego... dronka. Najczęściej używanym modelem w klasie medium jest Hammerhead.

Nasze koszty produkcji składają się z dwóch elementów (koszt BPC/BPO pomijam, jakość ME również):
 1. kosztu minerałów - 19574 ISK
 2. kosztu fabryki - zależy od stacji, przyjmuję - 1000 ISK.
O ile na koszt minerałów ma wpływ tylko i wyłącznie rynek (minerały własnoręcznie wykopane również kosztują, pozbawione są jedynie narzutów pośredników), o tyle na koszt fabryki mamy wpływ bezpośredni. W systemach gęsto obsadzonych (tzw. Hub'y) będą droższe fabryki, a czasem wystarczy przenieść się do sąsiedniego systemu by mieć cenę nominalną (1k ISK).

W naszym przykładzie wyprodukowanie 1szt. Hammerheada będzie kosztować 20 574 ISK. Ponieważ czas produkcji zajmuje niecałe 2 minuty (1:36) w ciągu godziny powinniśmy wyprodukować około 30-40 szt. W ten sposób zmniejszamy koszt produkcji do poziomu 25 ISK/szt. (40szt/h). Nasz Hammerhead kosztuje już jedynie 19 599 ISK tylko i wyłącznie dlatego, że postanowiliśmy wyprodukować ich więcej.
Wniosek: Warto planować produkcję tak by maksymalnie wykorzystać, albo dostępne minerały, albo dostępny slot w fabryce. Jeśli nie jesteśmy ograniczeni dostępnością surowców to zawsze starajmy się zapełnić pełen czas pracy za zakupiony slot.

W wielu miejscach (np. w ISS Consido) do kosztu wynajmu fabryki na czas trwania produkcji dolicza się koszt dodatkowy - umieszczenia produkcji w kolejce. W przypadku stacji NPC on zależy od ilości elementów znajdujących się w kolejce - inaczej mówiąc od obciążenia. Od obciążenia fabryki zależy również i koszt godzinny wynajmu fabryki, który zaczyna wzrastać dopiero w momencie jak wszystki sloty są zajęte.
Obecny sposób wykorzystania fabryki pozwala na dużo większe planowanie produkcji. W zależności od tego co chcemy uzyskać (np. dużą ilość produktów w tym samym czasie) możemy podejmować różne decyzje. Wracając do naszej drony...

40szt. Hammerhead produkuje się w 1h, ale nam potrzeba aż 120szt. Mamy na tę ilość przygotowane minerały, mamy również kilka BPC/BPO. Po prostu potrzebujemy w ciągu 60 minut wyprodukować 120szt.
W tym celu najlepiej będzie wynająć kolejny slot w fabryce - równoległy do tego zajętego przez pierwszą partię. Na stacjach ilość dostępnych równocześnie slotów różni się w zależności od typu stacji (będzie inna w stacjach minatarskich i inna na stacjach Gallente). Wykorzystując sloty (i oczywiście adekwatną ilość BPC/BPO) możemy w tym samym czasie wyprodukować w tej samej cenie pomnożyć - przyśpieszyć produkcję. Niby rzecz oczywista, a mało kto o tym pamięta.
Natomiast zupełnie odwrotna będzie sytuacja jeśli chcemy przeznaczyć na produkcję 3h (a np. mamy BPC na 40 runs każda). Wówczas nie blokujmy kolejnych slotów (bo przecież odbieramy produkcję dopiero za 3h - wracamy z podróży/spaceru), to nam nic nie da a w pewnych sytuacjach może być dla nas niekorzystne: został ostatni slot w fabryce, pozostałe są zajęte długo - każda kolejna produkcja będzie droższa - lepiej wówczas swoją produkcję zakolejkować za tymi, które się będą kończyć w interesującym nas przedziale czasowym - wykorzystując zajęte już sloty.
Nawet jeśli mamy wszystkie sloty na stacji wolne warto swoją pracę kolejkować. W ten sposób umożliwiamy np. koledze z korporacji by swoją produkcję mógł szybciej zakończyć.
Wniosek: Planując produkcję miejmy na uwadze termin jej odebrania.

Ważna informacja. W sytuacji produkcji uruchamianej na rzecz korporacji mamy możliwość odebrania produkcji zleconej przez inną osobę. Oczywiście do tego są wymagane odpowiednie uprawnienia, ale za to pozwala na większą elastyczność: wiemy, że frachtowiec z transportem towaru na sprzedaż odleci za 2h, my zajęliśmy wszystkie możliwe do wykorzystania przez nas sloty (mamy możliwość prowadzenia 3 symultanicznych produkcji), a kolega na stacji o tych samych umiejętnościach (PE:5) akurat nic nie produkuje - poprośmy go żeby uruchomił dla nas produkcję.

W poprzednim przykładzie pokazałem jak minimalizować koszty produkcji planując długość, moment rozpoczęcia i ilość produkcji. W tym przykładzie nasze dronki są gotowe do sprzedaży...

Zakończyliśmy produkcję, odebraliśmy towar z fabryki i co dalej ? Oczywiście teraz towar należy dostarczyć na rynek zbytu. Nie będę się tutaj rozpisywał na temat jak znaleźć dobre miejsce na sprzedaż, jak wystawić, na co zwracać uwagę w czasie sprzedawania - w tym celu jest prowadzony odrębny kurs handlowy.
W tym przykładzie pokażę jak możemy wpływać na cenę korzystając z naszej marży.

Wyprodukowanie 1szt drony kosztowało nas 10 000 ISK (dla uproszczenia przykładu). Wiemy, że 3j dalej znajduje się jeden z systemów, na którym te dronki są wystawione za 15 000 ISK, a tymczasem w naszym mamy oferty sprzedaży po 13 000 ISK. W obu wypadkach ilość wystawionych na sprzedaż dronek jest taka sama i wg naszych obserwacji drony sprzedają się z podobną częstotliwością. W tej sytuacji rozsądek podpowiada żeby wystawić nasze drony na
sprzedaż tam gdzie mamy większą marżę (25% dla ceny 12.5k ISK i 15% dla ceny 11.5k ISK). Diametralnie jednak sytuacja się zmieni jeśli zaobserwujemy, że w naszym systemi drony sprzedają się 2x szybciej. Wówczas obniżając własną marżę zwiększamy swoją sprzedaż i w efekcie zwiększamy dochód całościowy (zakładam, że nie mamy problemu z surowcami, kupowanymi na miejscu i natychmiast).
Co się dzieje w takiej sytuacji ? Policzmy...
W systemie A cena drony wynosi 12.5k ISK, a popyt wynosi 100szt/h, w systemie B cena wynosi 11.5k ISK i popyt jest rzędu 200szt/h.Ponieważ mamy pieniądze (1 mln) na zakup surowców i wyprodukowanie tylko 200szt dron, to uruchomiliśmy taką produkcję i wystawiliśmy drony na sprzedaż w obu systemach - mamy fantazję chcemy sprawdzić jak będzie lepiej.

Po 30 minutach od wystawienia na sprzedaż mamy sprzedane pierwsze 100 dron w systemie B i 50 dron sprzedanych w systemie A. Sprzedaż w systemie z niższą ceną zwróciła więc nam całość poniesionych kosztów i przyniosła cały przewidziany zysk w wysokości 15% (150k ISK), a w tym samym czasie sprzedaż w systemie z wyższą ceną przyniosła nam jedynie połowę zakładanego zysku, czyli... 12.5% (125k ISK) !!!
Uruchamiamy produkcję (dla uproszczenia przyjmuję, że produkcja jest natychmiastowa) za zarobione pieniądze i wystawiamy na tych samych warunkach. Za pieniądze z systemu B wyprodukowaliśmy 115 dron, a za pieniądze systemu A tylko 62. Po kolejnych 30 minutach w systemie B mamy sprzedane znów 100szt (czyli mamy dodatkowe 15% z kosztów produkcji) i w sprzedaży wciąż pozostałe 15 nowej produkcji dla systemu B. W tym samym czasie system A sprzedał resztę dron z pierwszej (w końcu uzyskaliśmy 25% tak jak zakładaliśmy) - 50szt, lecz nie sprzedał ani jednej sztuki z drugiej rundy ! W przypadku systemu B możemy rozpocząć kolejną produkcję, a w przypadku systemu A jesteśmy zablokowani niesprzedanymi dronami. Realnie system B przyniósł nam większy zysk...
Na początku drugiej godziny wystawiamy na sprzedaż w systemie B 130 szt dron, a w tym samym czasie w systemie A mamy w sprzedaży 125szt. Po 30 minutach mamy sprzedane 100szt w systemie B i jedynie 50szt w systemie A. Na początku trzeciej godziny będziemy mieli w sprzedaży 137szt w systemie A, a w systemie B...


Poradnik za zgodą: www.universs.org

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Poradnik Górnika I

Jak zacząć grę w Eve Online

Skille dla początkującego gracza Eve Online

Poradnik handlarza

Rodzaje statków w Eve Online